...

Faq

Jak możemy Ci pomóc?

Czym jest fotowoltaika? I jak działa ten system ?

Fotowoltaika jest technologią wykorzystującą promieniowanie słoneczne przekształcając je w energię elektryczną, którą następnie możemy wykorzystać na potrzeby zasilania urządzeń w naszym gospodarstwie domowym, a nadwyżkę energii którą system fotowoltaiczny nam wytworzy możemy odsprzedać do sieci. Zasada działania systemu fotowoltaicznego jest prosta. W momencie kiedy światło słoneczne pada na ogniwa jest przetwarzane w energie elektryczną (światło słoneczne “fotony” jest przekształcane w energię elektryczną “wolty”), a proces  ten nazywany jest procesem fotowoltaicznym. Energia wytworzona przez panele fotowoltaiczne (prąd stały (DC)) przepływa przez zainstalowany falownik i jest przetwarzana i dostarczana do instalacji elektrycznej w Twoim domu jako prąd zmienny.

Co to są panele fotowoltaiczne ?

Panele fotowoltaiczne są to połączone ze sobą ogniwa fotowoltaiczne, które  są w stanie wygenerować napięcię  pomiędzy 16 a 60V prądu stałego (DC). Ilość wytworzonego napięcia jest zależna od modelu i producenta.

Czym różni się panel solarny od fotowoltaiki ?

Panele solarne jak i panele fotowoltaiczne możemy montować zarówno na dachu jak i konstrukcji naziemnej. Panele solarne lub inaczej nazywane kolektory służą wyłącznie do podgrzania wody, natomiast panele fotowoltaczne wytwarzają nam energię elektyczną, którą możemy wykorzystactać do zasilania urządzeń w gospodarstwie domowym.

Jakie są rodzaje instalacji fotowaltaicznych ?

W środowisku fotowoltaicznym mamy trzy typy instalacji. Instalacja typu on-grid, off-grid oraz instalacja hybrydowa.

 

On-grid – Jest to najczęściej stosowany i najpopularniejszy system instalacji fotowoltaiki.

Kluczową kwestia w tych istalacjach jest podłączenie systemu PV (fotowoltaiki) do zewnętrzej sieci. Umożliwia to odprowadzenie nadmiaru wytworzonego prądu elektrycznego do lokalnego lub ogólnokrajowego dostawcy energii. Istotnym elementem tego systemu jest dwukierunkowy licznik, który zmierzy ile prądu zostało odprowadzone do sieci elektrycznej, a ile zostało z niej pobrane oraz czy odbierany prąd pochodzi z instalacji PV czy z  sieci publicznej..

 

Off-grid – ten typ instalacji fotowaltaicznej nie jest podłączony z siecią zewnętrzą, a energia która  wytwarza jest gromadzona w akumulatorach i dodatkowo instalacja jest wyposażona w regulatory ładowania usprawniające ich prace. W tym przypadku zgromadzonej nadwyżki energii nie możemy odesłać do zewnętrzej sieci, ale możemy się z niej wspierać. Instalacja off-grid pozwala  użytkownikowi na  bycie całkowicie niezaleznym.

 

Hybryda – Jest to połączenie dwóch typów instalacji on-grid oraz off-grid. System ten pozwala nam  na bardziej zoptymalizowane zarządzenie energią. W przypadku braku prądu z sieci zewnętrzej instalacja ta korzysta z energii zgromadzonej w akumulatorach. System hybrydowy rónież zabezpieczone dodatkow w system chroniący akumulatory przed całkowitym rozładowaniem. Dodatkowa zatelą seci hybrydowej jest opcja desłania zgromadzonej w akumulatorach energii do zewnętrzej sieci.

Ile energii może wytworzyc instalacja fotowoltaiczna ?

Ilość wytwarzanej energi jest zależna od warunków atmosferycznych, lokalizacji oraz skierowania paneli i ich kąta nachylenia. Instalacja fotowoltaiczna renomowanej marki o mocy 5 kWp wytwarza  około 4000 – 5000 kWh eregii elektrycznej rocznie.

Co oznaczają skróty C.O. , C.W.U. oraz COP ?

C.O. – centralne ogrzewanie, 

C.W.U. – Ciepła Woda Użytkowa,

COP – Coefficient of Performance , jest to współczynnik wydajności, wyrażający stosunek ilości dostarczonego ciepła do ilości energii elektrycznej zużytej przez pompę. Im współczynnik COP jest większy, tym uzyskanie tej samej ilości ciepła wymaga mniejszego nakładu w postaci energii elektrycznej, za którą płacimy.